Kort over Gødvad lokal område.
Du kan
finde dette og andre af kommunens digitale kort her. Vælg ”lokalråd og nærdemokrati”, tryk derefter på "Lokalrådsområdet". Nogle af funktionerne låser først op ved et bestemt zoomniveau, så hvis det driller, kan det være fordi du skal zoome ind eller ud.

Gødvad Lokalråd