Hvem er vi

Gødvad Lokalråd per 30. august 2023 består af følgende personer:


Erik Rasmussen - formand
telefon 42323477
email
er@goedvadlokalraad.dk

Torben Lohse Friis - næstformand
Telefon 42423996
email
tlf@goedvadlokalraad.dk
Willy Jensen - sekretær og teknik (web, Facebook, email) og kasserer
telefon 30746308
email
wj@goedvadlokalraad.dk


Birthe Greibe Jensen
telefon 20861904
email
bj@goedvadlokalraad.dk


Vibeke Schøsler Pedersen
telefon 40304471
email
vsp@goedvadlokalraad.dk


Bente Husted
telefon 29299724
email
bh@goedvadlokalraad.dk
Peter Lahm - suppleant
Klaus Koch - suppleant
Gødvad Lokalråd