Lokalråd i Silkeborg
Silkeborg Kommune
Dit Silkeborg
Giv Silkeborg Kommune et praj hvis du oplever huller i vejen, ødelagte vejskilte, beplantning som skal beskæres eller affald, der flyder i byen eller naturen.
Gødvad minder, en collage venligst stillet til rådighed af Anne-Belle Rindel Olsen.